+34 986 305 000 fecimo@fecimo.es

Xunta Directiva

Xunta Directiva

A actual xunta directiva de ACICA está composta polos seguintes cargos:

D. PABLO PAZOS SANTACLARA

Talleres Davisan

PRESIDENTE

D. JOSÉ CERQUEIRO DÍAZ

Autobuses Cerqueiro

VICEPRESIDENTE

D. JORGE FONTÁN RODAL

Seriprint

SECRETARIO

 

D. BENITO ESTÉVEZ FREIRE

Carpintería Estévez

VOGAL

D. RAFAEL OUTEIRAL GRAÑA

Nodosa

VOGAL

CONSULTA AS EMPRESAS

Emprega o buscador para localizar e consulta-las empresas do Parque Industrial